Pro|Lex Advokaterne

Ugifte samlevende har - stadig ikke - arveret efter hinanden

Ugifte samlevende har ikke arveret efter hinanden

Uanset hvor længe man har boet sammen som ugifte samlevende, arver man ikke efter hinanden, medmindre der er oprettet et testamente. Hvis afdøde ikke har oprettet testamente, fordeles arven efter arvelovens regler. Det betyder, at det er afdødes børn, der arver. Hvis afdøde ikke efterlader sig børn, er det afdødes forældre, der arver. Hvis afdøde heller ikke efterlader sig forældre, er det afdødes søskende, der arver osv.

Hvis ugifte samlevende eksempelvis har erhvervet en fælles bolig i lige sameje, kan det få store økonomiske konsekvenser for den længstlevende, som ikke arver noget, fordi vedkommende - hvis denne ønsker at blive boende - skal udrede halvdelen af boligens friværdi til afdødes arvinger, ligesom længstlevende fremadrettet selv skal afholde samtlige faste udgifter til boligen.

Ugifte samlevende kan ikke sidde i uskiftet bo, som ægtefæller kan, og dermed kan den længstlevende heller ikke vente med at udrede arv til fælles børn. Hvis barnets arv er under 75.000 kr., skal beløbet indsættes på en konto i et pengeinstitut i barnets navn. Hvis arven er over 75.000 kr., skal beløbet anbringes i en godkendt statsforvaltningsafdeling og kan som hovedregel ikke komme til udbetaling, før barnet er myndig.

Hvis man ønsker, at sin samlever skal arve efter sig, kan man oprette et testamente. Har man børn, kan man som udgangspunkt maksimalt testerer ¾ af sin formue til sin samlever, da børnene har krav på deres tvangsarv, som udgør i alt ¼ af arven. Hvis man ikke har børn, kan man frit testere hele formuen til sin samlever.

Ønsker man som ugifte samlevende at sikre hinanden mest muligt, kan man oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Hvis man har børn, kan man i et udvidet samlevertestamente testerer op til 7/8 af sin formue til sin samlever, hvis man opfylder følgende betingelser:

- Man må ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente med en anden samlever
- Man skal opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab
- Ved førstafdødes død skal man have fælles bopæl, og man skal enten have boet sammen i 2 år eller have, have haft eller vente fælles barn.

Ugifte samlevende skal modsat ægtefæller betale boafgift, når de arver hinanden. Hvis samlivet har varet i minimum 2 år, udgør boafgiften 15 %. Har samlivet varet under 2 år, skal der tillige betales en tillægsboafgift på 25 %.

Hvis du ønsker hjælp til oprettelse af testamente eller rådgivning i øvrigt inden for området, er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Christina Dalsgaard Munch på telefonnummer 46146605 eller e-mail cdm@prolex.dk.

 

 


Se nyhedsoversigten
Del siden: